CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), SEGURETAT I CONTROL 24H SL informa que és titular del lloc web https://www.sic24.com . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei,SEGURETAT I CONTROL 24H SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és SEGURETAT I CONTROL 24H SL, amb CIF B25525957 i domicili social en C ENGINYER MIAS PG INDSEGRE P 706-3 25191, LLEIDA, inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 800, foli 70, fulla L15480 i inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@sic24.com.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de SEGURETAT I CONTROL 24H SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de SEGURETAT I CONTROL 24H SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de SEGURETAT I CONTROL 24H SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per SEGURETAT I CONTROL 24H SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
 • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes perSEGURETAT I CONTROL 24H SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

SEGURETAT I CONTROL 24H SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

SEGURETAT I CONTROL 24H SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, SEGURETATI CONTROL 24H SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions

SEGURETAT I CONTROL 24H SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial

SEGURETAT I CONTROL 24H SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de SEGURETAT I CONTROL 24H SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de SEGURETAT I CONTROL 24H SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat deSEGURETAT I CONTROL 24H SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de SEGURETAT I CONTROL 24H SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

SEGURETAT I CONTROL 24H SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. SEGURETAT I CONTROL 24H SL té el seu domicili a LLEIDA, Espanya.

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), SEGURETAT I CONTROL 24H SL informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil en la/s Xarxa/és Social/és Facebook, amb la finalitat principal depublicitar els seus productes i serveis.

Dades de SEGURETAT I CONTROL 24H SL:

 • CIF: B25525957
 • ADREÇA: C ENGINYER MIAS PG IND SEGRE P 706-3 25191, LLEIDA
 • CORREU ELECTRÒNIC: INFO@SIC24.COM
 • DOMINI WEB: https://www.sic24.com

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada perSEGURETAT I CONTROL 24H SL, mostrant així interès en la informació que es publicite a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir a tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.

SEGURETAT I CONTROL 24H SL té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant SEGURETAT I CONTROL 24H SL, d’acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
 • Rectificació: Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de SEGURETAT I CONTROL 24H SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret haurà d’exercir-ho davant la Xarxa Social.
 • Cancel·lació i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de SEGURETAT I CONTROL 24H SL, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

SEGURETAT I CONTROL 24H SL realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina deSEGURETAT I CONTROL 24H SL.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privadesa.

Publicacions
L’usuari, una vegada unit a la pàgina deSEGURETAT I CONTROL 24H SL, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decoro, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, SEGURETAT I CONTROL 24H SL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.
SEGURETAT I CONTROL 24H SL no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.
L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.
Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de SEGURETAT I CONTROL 24H SL, però si que romandran a la Xarxa Social.
Concursos i promocions
SEGURETAT I CONTROL 24H SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.
La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de manera algun, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.
Publicitat
SEGURETAT I CONTROL 24H SL utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de laLSSI-CE.
No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina deSEGURETAT I CONTROL 24H SL perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.
A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:
 • Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

CLÀUSULA INFORMATIVA RGPD I LSSI-CE

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SEGURETAT I CONTROL 24H SL amb CIF B25525957 i domicili social situat en CENGINYER MIAS PG IND SEGRE P 706-3 25191, LLEIDA, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. En compliment amb la normativa vigent, SEGURETAT I CONTROL 24H SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.
SEGURETAT I CONTROL 24H SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això queSEGURETAT I CONTROL 24H SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic INFO@SIC24.com.
Així mateix i d’acord amb l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Assistència Remota

Si us plau, introdueixi un codi de sessió vàlid per connectar amb l'operador.

Introdueix el teu ID per a continuar.

Sol·licita Pressupost