Sistema de protecció contra intrusisme - SPF DIANA

L'encàrrec

L’Empresa SPF DIANA ESPAÑA, S.L.U. ubicada a CERVERA, ens va encarregar la realització de la protecció contra intrusió de la seva fàbrica, així com el control d’accessos.

SIC24, juntament amb l’enginyeria GAIN AGRO, vam elaborar l’estudi de protecció dels més de 30.000m2 de superfície de la fàbrica.

La instal·lació dels sistemes de protecció contra intrusions, així com el control d’accessos, són essencials per a tenir controlat que a la fàbrica només pugui accedir personal autoritzat.

Sistema protecció contra intrussismes

Solució

L’equip humà de SIC24 va instal·lar un sistema perimetral d’alarma amb analítica de vídeo intel·ligent, dotat de 5 càmeres tèrmiques, per a la protecció contra intrusió i 4 barreres d’accés amb lectors de targetes per accedir a la fàbrica.

També vàrem dotar tota la fàbrica d’un control d’accés per àrees per tal de restringir l’accés en 34 portes diferents.

escut

Què vam fer?

4 barreres telescòpiques de control d’accés.

34 lectors d’accés

60 elements de detecció contra intrusions interiors.

5 càmeres tèrmiques exteriors

15 càmeres IP 2MPX

 • Estudi de l'emplaçament

  Des del departament de projectes vàrem elaborar sobre plànol la protecció perimetral mitjançant un sistema d’analítica de vídeo intel·ligent i unes càmeres tèrmiques, que permeten una detecció llunyana per poder cobrir els més de 500 metres lineals de perímetre amb només 5 càmeres. També vàrem elaborar el projecte juntament amb la propietat de les zones a les quals es volia restringir l’accés.

 • Creació d'un pla

  Després de ser aprovada l’oferta econòmica vam fer una visita d’obra per elaborar un Planning d’execució i organitzar les feines in situ.

 • Instal·lació del sistema d'accés

  Una vegada aprovat el Planning es va posar en marxa el muntatge de tot el cablejat i elements necessaris contemplats en el projecte com ara canalitzacions, barreres, càmeres de seguretat, etc.

 • Test de Sistema de Seguretat

  Finalitzat tot el cablejat, juntament amb la propietat vàrem delimitar els permisos d’accés de tots els empleats així com una formació d’ús del programa de gestió d’accessos i del sistema de seguretat amb analítica de vídeo intel·ligent.