seguretat perimetral

Punts claus per la seguretat perimetral

La protecció perimetral va més enllà dels sensors emprats per evitar intrusions en instal·lacions de grans magnituds i ha de tenir en compte totes les característiques de la instal·lació i els seus riscos. Per aconseguir una detecció fiable i precisa en grans superfícies, és imprescindible incloure el vídeo anàlisi.
protegir empresa incendis

Com protegir la teva empresa dels incendis

Garantint la Protecció contra Incendis El sistema TITAN implanta la indústria 4.0 en l’extinció d’incendis. Enfront dels actuals elements passius que no aporten seguretat ni prevenció per minimitzar els danys

evacuacio fums exutoris

Evacuació de fums (Exutoris)

La seguretat és un tema primordial a tenir en compte, sobretot quan es treballa en llocs elevats com a cobertes que no posseeixen accessos i presenten riscos de caiguda a diferent nivell. Un bon accés a coberta juntament amb línies de vida que disminueixen el risc de caiguda, permeten poder realitzar manteniments preventius dels equips de coberta, així com manteniment de la mateixa, evitant incidències i reduint el cost en lloguer d’elevadors mecànics.