La Direcció de SiC24 manifesta que constitueix la seva voluntat empresarial i objectiu prioritari prestar la màxima atenció en cadascuna de les activitats que executem, en cada decisió que adoptem i en cada acció que realitzem.
Aquesta Política de Qualitat es defineix dins del propòsit de l’organització que és la d’instal·lació i manteniment de sistemes de protecció contra incendis i sistemes de seguretat contra intrusió i CCTV, de qualitat i econòmicament rendibles, i serveix com a marc per a l’establiment d’objectius de qualitat.

Aquesta filosofia ha d’assumir-se en cadascun dels Departaments mitjançant el fidel compliment dels següents principis:

  • Plena satisfacció dels nostres clients, oferint uns productes i serveis que satisfacin les seves expectatives. Per això, enfoquem les nostres accions a identificar, avaluar i definir els requisits del client, les seves necessitats i expectatives, amb la finalitat de satisfer-les.
  • Controlar de manera sistemàtica tots i cadascun dels factors rellevants dels quals depèn la Qualitat dels nostres productes i serveis.
  • Motivar en matèria de qualitat a tots els nostres col·laboradors.
  • Complir totes les especificacions, normes, requisits legals o altres establerts.
  • Potenciar la Millora Contínua del sistema de gestió de la Qualitat a través de l’establiment d’indicadors d’acompliment, seguiment, mesurament, anàlisi i avaluació d’aquests, així com el plantejament d’objectius de qualitat i millora en les funcions i nivells pertinents de l’organització.
  • Obtenir els màxims beneficis econòmics per l’activitat del negoci optimitzant l’ús dels recursos associats, incorporant les noves tecnologies per a això.

Aquesta Política de Qualitat proporciona un marc de referència per a establir i revisar els objectius de la qualitat.
LLEIDA , a 3 d’abril de 2018

Joan García.
Gerent

Assistència Remota

Si us plau, introdueixi un codi de sessió vàlid per connectar amb l'operador.

Introdueix el teu ID per a continuar.

Sol·licita Pressupost