Protecció 24h gràcies a la Central Receptora d’Alarmes

La Central Receptora d’Alarmes és el centre on es controlen i gestionen la totalitat dels senyals emesos pels diferents sistemes de seguretat.
Les alarmes estan connectades a la CRA les 24 hores del dia i en cas de produir-se qualsevol incidència, aquesta serà tractada de manera ràpida i eficaç per tal de verificar la naturalesa dels senyals rebuts.

La Central Receptora d’Alarmes és el centre on es controlen i gestionen la totalitat dels senyals emesos pels diferents sistemes de seguretat.

 

L’avantatge d’estar connectat a la Central Receptora d’Alarmes és que garantim un servei les 24 hores del dia que inclou:

  • Recepció d’avisos d’intrusió
  • Gestió de les incidències del sistema
  • Avís a les autoritats (segons el que estableix la Llei de Seguretat Privada)

SIC24 posa a la teva disposició els millors sistemes d’alarmes i et  proporciona una protecció integral.

Protegeix el que t’importa!

Emplena el formulari i t’enviarem un pressupost.

Tots els nostres sistemes garanteixen la seguretat total, ja que la Central Receptora d’Alarmes està operativa les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana

Un dels serveis que us podem oferir dins de la CRA és la vídeo verificació.

Què és la vídeo verificació?

Gràcies als sistemes de seguretat que disposen de càmeres d’alta qualitat, es poden analitzar els salts d’alarma de manera personalitzada i molt mes acurada.Així, quan es produeix un salt d’alarma, s’envia el vídeo gravat a la Central Receptora d’Alarmes on es revisat per tal de verificar si es tracta d’una intrusió real i, si es així, avisar a la policia de manera immediata.

Dins de la CRA us podem oferir  altres serveis com:

Suport Remot

La CRA disposa d’un equip de tècnics especialitzats amb la tasca d’interactuar amb els nostres clients per tal d’oferir-los un guiatge ràpid i eficaç, sense haver de desplaçar físicament un tècnic a la instal·lació sempre que la gestió ho permeti.

Control de senyals de coacció

Davant d’una situació en què l’usuari pugui estar coaccionat, disposarem d’un codi o polsador al nostre sistema que enviarà un senyal silenciós a la CRA per evitar així riscos personals i agilitzar l’avís a les autoritats si s’escau.

Control de test diari

La CRA, comprova diàriament el funcionament de tots els equips gràcies a un control de test. En cas de detectar qualsevol anomalia, es contactarà amb l’usuari per verificar si hi ha algun problema i notificar la incidència al servei tècnic per solucionar el problema en el mínim de temps possible.

Informe de control d'activitat

Disposarem de forma periòdica d’un informe de connexions i desconnexions del sistema a mode de control d’accessos.

Custòdia de claus i acuda

Un cop disposem de les claus de la instal·lació, que quedaran custodiades al nostre centre de control en embalatges de seguretat, els nostres vigilants es desplaçaran en vehicle d’empresa fins a la propietat on verificaran la naturalesa dels salts d’alarma i inspeccionaran el recinte per descartar possibles intrusions.

Monitoratge d'alarmes tècniques

La CRA pot rebre tot tipus d’alarmes, no només d’intrusió. Així, pot gestionar alarmes de temperatura, control de fuites de gas, inundació, foc o talls de subministrament elèctric, entre altres.

Assistència Remota

Si us plau, introdueixi un codi de sessió vàlid per connectar amb l'operador.

Introdueix el teu ID per a continuar.

Sol·licita Pressupost